Escape Room-verksamheten är nu stängd

Vem vet vad framtiden ger?